Uitgangspunten

Wij werken aan een betere maatschappij

It’s Public werkt voor de publieke sector en de publieke zaak. It’s Public stelt zich ten doel om het inzicht in maatschappelijke vraagstukken, de besluitvorming omtrent en de uitvoering van gekozen oplossingen te verbeteren.

It’s Public tracht dit onder meer te bereiken door:

Wij leveren advies van de hoogste kwaliteit

Wij creëren de meest relevante inzichten op basis van feiten om besluitvorming en beleid beter te maken. Wij streven er naar advies van de hoogste kwaliteit te leveren.

Wij investeren in het ontwikkelen en overbrengen van vaardigheden

Wij investeren veel tijd in het ontwikkelen van vaardigheden, zowel bij onze eigen medewerkers (maatschappelijk talent) als bij de mensen actief in de publieke sector.

Wij delen zoveel mogelijk open source

Wij delen zoveel mogelijk van onze materialen. Omdat onze projecten betaald worden uit publieke middelen vinden we dat projectwerk, interne trainingen en tools ook publiek beschikbaar moeten zijn, in output-format en als bewerkbaar bronbestand. Open source staat boven commercie, we zullen nooit omwille van een commercieel belang bepaalde materialen niet delen. 

Wij zijn financieel transparant

Wij streven naar maximale financiële transparantie. Dit geldt voor onze tarieven, onze salarissen en ons financiële welvaren. Wij publiceren jaarlijks onze financiën online.

Wij hanteren salarissen in lijn met de publieke sector

Wij bieden onze medewerkers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden om het beste talent aan ons te binden. Aan de bovenkant zijn voor de partners de salarissen gemaximeerd in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens. Ons jaarverslag bevat meer informatie over onze salarissen.

Wij hanteren geen winstuitkering of dividend en It's Public kan niet verkocht worden

Medewerkers ontvangen naast hun salaris geen andere uitkeringen. Er zijn geen private aandeelhouders. Winst wordt geherinvesteerd om onze doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld in projecten die niet direct bekostigd worden door cliënten maar wel van maatschappelijk belang zijn.