Begeleiden inkoop jeugdzorg

It’s Public onderzocht de meeste geschikte manieren om jeugdhulp te contracteren en reële prijzen te bepalen voor specialistische jeugdhulp.

Handelingsperspectieven lerarentekort

Wij schreven mee aan noodplannen voor het lerarentekort in drie steden en ontwikkelden een centrale meetmethodiek om het lerarentekort in kaart te brengen.