Warmtenetten

Voor gemeenten maakten wij inzichtelijk op welke manier lokale governance ingericht kan worden in relatie tot de warmtetransitie.

Duurzaamheidsmonitor

Wij brachten voor een gemeente duurzaamheidsdoelstellingen in beeld en kwantificeerden de beleidsmaatregelen om te bepalen of het doel gehaald wordt.

Uitbreiding infrastructuur

Voor het metronetwerk van Amsterdam berekenden wij verschillende varianten van mogelijke infrastructurele uitbreiding.