Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Op basis van recent verleden en voorspellingen modelleerden wij de ontwikkeling van de behoefte aan huisvesting voor kwetsbare doelgroepen binnen de gemeente. 

Arbeidsmarktstudie

Wij brachten de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt vlak na COVID in beeld om uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt in beeld te krijgen.