Hervormen en besparen

Wij onderzochten welke besparingen mogelijk zijn binnen een gemeente en keken naar de effectiviteit van deze maatregelen. Dit diende als input voor de begrotingsgesprekken.

Inzicht in investeringen

Structureren en opzetten van proces voor meerjarige investeringsplanning van een grote gemeente inclusief inzicht in de financiële implicaties. 

Het gemeentefonds inzichtelijk

Het gemeentefonds is de belangrijkste bron inkomsten voor gemeenten. Wij ontwikkelden een (benchmark)analyse van uitkeringen en ontwikkelingen per cluster.