Benchmark OZB-heffing

Wij onderzochten hoe OZB tarieven tussen gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. Wat is hoog en laag?

Benchmark tekorten jeugdzorg

It’s Public maakten de tekorten voor jeugdzorg per gemeente inzichtelijk; hieruit bleken grote onderlinge verschillen.

Benchmark gemeentefinanciën

We onderzochten de inkomsten en uitgaven per gemeente om tot een landelijk vergelijk te komen. Hiermee kunnen gemeenten een eerste beeld krijgen over waar ze veel of weinig aan uitgeven.