Voor gemeenten maakten wij inzichtelijk op welke manier lokale governance ingericht kan worden in relatie tot de warmtetransitie.