Wij onderzochten welke besparingen mogelijk zijn binnen een gemeente en keken naar de effectiviteit van deze maatregelen. Dit diende als input voor de begrotingsgesprekken.