Het gemeentefonds is de belangrijkste bron inkomsten voor gemeenten. Wij ontwikkelden een (benchmark)analyse van uitkeringen en ontwikkelingen per cluster.