Wij brachten voor een gemeente duurzaamheidsdoelstellingen in beeld en kwantificeerden de beleidsmaatregelen om te bepalen of het doel gehaald wordt.