Wij onderzochten hoe OZB tarieven tussen gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. Wat is hoog en laag?