We onderzochten de inkomsten en uitgaven per gemeente om tot een landelijk vergelijk te komen. Hiermee kunnen gemeenten een eerste beeld krijgen over waar ze veel of weinig aan uitgeven.