Ons Werk

Op deze pagina zijn de eigen onderzoeken van It's Public openbaar gemaakt.  De onderstaande documenten zijn geheel rechtenvrij (CC0) en daarmee voor iedereen beschikbaar om te gebruiken. Doe er je voordeel mee!

Jeugdzorg

 • Financiën jeugdzorg paradox: tegelijk meer én minder (pdf, ppt) en opiniestuk (pdf)
 • Naar realiseerbare plannen voor de jeugdzorg (pdf, ppt)
 • Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet (pdf, ppt)
 • Compensatie Woonplaatsbeginsel Jeugd te klein (pdf, xlsx)
 • Benchmark tekorten jeugdzorg – hoeveel komt jouw gemeente tekort? (pdf, ppt, xlsx)
 • Benchmark uitgaven jeugdhulp: vergelijking G6 (pdf, ppt)

 

Onderwijs

 • Bekostiging primair onderwijs (pdf, ppt)
 • Verzamelde inzichten uit onderwijsprojecten (pdf, ppt)

 

Sociaal domein overig

 • Stappenplan aanvullend armoedebeleid gemeente (pdf , ppt)
 • Toekomstbestendig doelgroepenvervoer (pdf, ppt)
 • Grip op het sociaal domein – Prognose van openeinderegelingen (pdf, ppt)
 • Voorbeeld van managementrapportage in het sociaal domein (pdf, word)
 • Hoe werkt de bijstand? Uitleg regels en aanvraagproces (pdf, ppt)

 

Gemeentefinanciën

 • OZB-heffing: Wat is de juiste manier om te vergelijken? (pdf, ppt)
 • Gemeenten in de schulden: probleem of noodzaak? (pdf, ppt)
 • De gemeentelijke eigen inkomsten vergeleken (pdf, ppt) en opinie (pdf)
 • Benchmark gemeentefinanciën (pagina met pdf's)
 • Benchmark kapitaallasten G10-gemeenten (pdf, ppt)

 

Gemeentefonds

 • Introductie werking gemeentefonds (pdf, ppt)
 • Ontwikkeling van 10 jaar gemeentefonds (pdf, ppt)
 • Gemeentefondsmonitor (pagina met pdf's)
 • Opiniestuk herijking gemeentefonds (pdf)

 

Benchmarks

 • Gemeente in Beeld – Veiligheid (pdf, ppt)
 • Gemeente in Beeld – mini-atlas per gemeente (pagina met pdf's en ppt's)
 • Gemeente in Beeld – Inkomensverdeling in de stad (pdf, ppt)
 • It's Public special – Tweede Kamer verkiezingen 2021 (pdf, ppt)
 • Benchmark parkeergelden: Parkeerkosten G4 vergeleken (pdf, ppt)

 

Ruimte en duurzaamheid

 • Warmtenetten: zes strategische vragen voor gemeenten (pdf, ppt)
 • Nationaal Groeifonds – Hoe gaat Nederland groeien, volgens Nederland? (pdf, ppt)
 • Maatschappelijk vastgoed (pdf, ppt)
 • Lijst met lokale COVID-19 maatregelen (gsheet)
 • CO2 uitstoot vervoer (pdf, ppt)
 • Het klimaatakkoord (2019) uitgelegd (pdf, ppt)

 

Overig

 • Portfoliomanagement in de publieke sector (pdf, ppt)
 • Business case (MKBA) – Voorbeelden voor de publieke sector (pdf, ppt)
 • Verbeter je project of beleid, begin zelf met een MKBA (pdf, ppt)
 • Financieel model (xlsx)

Gepubliceerd projectenwerk

Onderstaande documenten zijn eindproducten van projecten die wij geheel of deels uitgevoerd hebben. Deze zijn op externe website gepubliceerd en vallen daarmee onder de licentie die op de betreffende website van toepassing is.

 • Nota investeringen – gemeente Amsterdam (pdf download)
 • Grip op budget sociaal domein – gemeente De Ronde Venen (pdf)
 • Evaluatie PNR wet – Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (website)
 • Voorbereidingen begroting 2021 – gemeente Amsterdam (pdf)
 • Noodplan Lerarentekort Almere (website)
 • Analyse kostenontwikkeling leerlingenvervoer – Gemeente Amsterdam (website)
 • Verkenning kansenongelijkheid – Gemeente Amsterdam (website)
 • Verkenning naar het Nederlandse onderwijslab Artificiële intelligentie (pdf)