Stappenplan aanvullend armoedebeleid voor gemeenten

Armoede is een groot en groeiend maatschappelijk probleem door inflatie en stijgende energieprijzen. Deze publicatie biedt gemeenten een simpel stappenplan om hun armoedebeleid tegen het licht te houden en te onderzoeken hoe ze meer inwoners kunnen helpen.

Compensatie Woonplaatsbeginsel Jeugd te klein

Samen met de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt ook de financieringssystematiek aangepast. Om gemeenten te compenseren die hier een nadeel van ondervinden is er een compensatieregeling ontworpen. Echter, naar verwachting is deze regeling waarschijnlijk veel te klein. Daardoor zal de per gemeente aangevraagde compensatie niet volledig worden uitgekeerd. Dit blijkt uit analyse van de uitgaven […]

Financiën jeugdzorg paradox: tegelijk meer én minder

De financiën van de jeugdzorg lijken soms wel een paradox. De coalitiepartijen van Rutte IV zeggen veel extra te budgetteren, maar oppositiepartijen klagen over een half miljard aan bezuinigingen. Gemeenten hebben het zelfs over anderhalf miljard bezuinigingen. Het gekke is: het klopt allemaal, maar dat is vooral afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt. Hoe […]

Naar realiseerbare plannen voor de jeugdzorg

Landelijk is vastgesteld dat gemeenten €1,6 tot 1,8 miljard tekort komen op jeugdzorg en dat het Rijk dit moet compenseren. Het Rijk compenseert de tekorten echter niet volledig. Er worden (waarschijnlijk) voor meer dan € 1 miljard aan besparingsmaatregelen ingeboekt (tot 2028). Dit is een besparing van circa 17% op de jeugdzorg (!). It's Public […]

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Vanaf 2022 vindt een wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet plaats. Met deze wetswijziging zullen circa 20.000 jeugdigen onder voogdij en 18-plussers 'administratief' verhuizen naar een andere gemeente. It's Public heeft de nieuwe systematiek om budgetten te verdelen uitgelegd en de (financiële) effecten van deze wetswijziging ingeschat voor alle gemeenten. Het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt […]

Toekomstbestendig doelgroepenvervoer

Kwetsbare mensen, van jong tot oud, hebben door het doelgroepenvervoer dat gemeenten aanbieden de mogelijkheid om van A naar B te reizen en daarmee deel te nemen aan de maatschappij. Demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen creëren echter uitdagingen maar ook kansen voor het doelgroepenvervoer. It's Public legt wat de belangrijkste uitdagingen en kansen zijn en […]

Benchmark tekorten jeugdzorg – hoeveel komt jouw gemeente tekort?

Het landelijke tekort van €1,6-1,8 miljard in de jeugdzorg is nu bijna dagelijks in het nieuws. Steeds weer nieuwe krantenkoppen beschrijven dat nóg een gemeente een tekort heeft, maar hoe verhoudt het tekort in de ene gemeente zich tot dat in de andere? In deze benchmark tekorten jeugdzorg worden de tekorten in de jeugdzorg voor […]

Grip op het sociaal domein – Prognose van openeinderegelingen

Uitgaven aan openeinderegelingen (Jeugdwet, WMO en de Participatiewet) in het sociaal domein zijn lastig te voorspellen. Om grip te houden op de kosten in het sociaal domein is het belangrijk om een zo correct mogelijke prognose te maken en deze regelmatig te actualiseren. It's Public ontwikkelde een pragmatische forecastmethodiek om tot een gefundeerde voorspelling te […]

Voorbeeld van managementrapportage in het sociaal domein

Tijdig inzicht in de kostenontwikkeling en mogelijke kostenoverschrijding zijn essentieel om grip te houden op kosten in het sociaal domein. Als onderdeel van een breder project ontwikkelde It's Public dit voorbeeld van een managementrapportage sociaal domein. Dit format helpt bij het creëren van een overzicht van de belangrijkste financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. De rapportage is in […]