Business case – Voorbeelden voor de publieke sector

Steeds vaker wordt in de publieke sector een business case opgesteld om mogelijke projecten door te rekenen. De publieke business case en/of de MKBA zijn hiervoor de juiste instrumenten. Maar waar bestaat een business case uit en hoe stel je deze op? In dit document leggen we de basis van een goede business case uit. […]

Grip op het sociaal domein – Prognose van openeinderegelingen

Uitgaven aan openeinderegelingen (Jeugdwet, WMO en de Participatiewet) in het sociaal domein zijn lastig te voorspellen. Om grip te houden op de kosten in het sociaal domein is het belangrijk om een zo correct mogelijke prognose te maken en deze regelmatig te actualiseren. It's Public ontwikkelde een pragmatische forecastmethodiek om tot een gefundeerde voorspelling te […]

Voorbeeld van managementrapportage in het sociaal domein

Tijdig inzicht in de kostenontwikkeling en mogelijke kostenoverschrijding zijn essentieel om grip te houden op kosten in het sociaal domein. Als onderdeel van een breder project ontwikkelde It's Public dit voorbeeld van een managementrapportage sociaal domein. Dit format helpt bij het creëren van een overzicht van de belangrijkste financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. De rapportage is in […]

Maatschappelijk vastgoed

Gemeenten hebben vastgoed in bezit voor gemeentelijke huisvesting, het realiseren van beleidsdoelstellingen en strategische doeleinden. Sinds de in werking treding van de Wet Markt en Overheid in 2012 zijn gemeenten verplicht om een huur te vragen die ten minste kostprijsdekkend is. Dit om marktverstoring te voorkomen en financiële stromen inzichtelijk te maken. De berekening van […]

Portfoliomanagement in de publieke sector

Gemeenten moeten op verschillende thema’s ingrijpende financiële keuzes maken om tekorten op te vangen. Fundamentele discussie over het heralloceren van budgetten zijn hierbij wenselijker dan de vaak gebruikte kaasschaafmethode. Een manier om deze kaasschaaf te voorkomen is het voeren van goed portfoliomanagement. Met behulp van portfoliomanagement ontstaat een gestructureerd overzicht van gemeentelijke inzet, effecten van […]