Benchmark uitgaven jeugdhulp: Vergelijking G6

Het merendeel van de gemeenten in Nederland wordt geconfronteerd met overschrijdingen op Jeugdhulp. Om gemeenten meer inzicht te geven in hoe de inkomsten (clusteruitkering uit het gemeentefonds) zich verhouden tot de uitgaven is deze benchmark opgesteld. In de benchmark worden de uitgaven van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Almere in 2019 vergeleken. Op […]

Benchmark parkeergelden: Parkeerkosten G4 vergeleken

Parkeeropbrengsten zijn een belangrijke eigen inkomstenbron voor gemeenten. Daarnaast kunnen parkeergelden worden ingezet als sturingsinstrument voor het auto- en openbare ruimtegebruik. In deze korte publicatie (tot stand gekomen als onderdeel van een groter project) worden de parkeeropbrengsten van de G4 bekeken. Daarnaast worden de parkeertarieven van gemeenten gelegd naast parkeerkosten van commerciële garages en parkeerbeleid […]