Gemeenten in de schulden: probleem of noodzaak?

Gemeenten investeren jaarlijks in wegen, bruggen, eigen huisvesting en schoolgebouwen. -Het onderscheidende aan investeringen is dat deze worden geactiveerd en over de looptijd worden afgeschreven. Ze komen dus velen jaren voor een stukje terug op de begroting, dit in tegenstelling tot reguliere uitgaven die in één keer zichtbaar zijn op de begroting. Door krapte in […]

OZB-heffing: Wat is de juiste manier om te vergelijken?

Gemeenten heffen onroerende zaakbelasting (OZB) om taken van gemeenten te kunnen bekostigen. Met 8% (jaarlijks zo'n 3 miljard) is OZB de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten. Sommige gemeenten zien verhoging van het OZB-tarief als een mogelijke oplossing voor de oplopende begrotingstekorten. In andere gemeenten maakt men zich juist zorgen om de toch al toenemende woonlasten […]

Benchmark gemeentefinanciën

In de It’s Public Benchmark Gemeentefinanciën worden de uitgaven voor iedere gemeentevergeleken met de ‘richtinggevende verdeling’ in het gemeentefonds. Hoewel gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij hun geld inzetten, geeft deze vergelijking toch een interessant inzicht in de politieke keuzes per gemeente. Aan welk taakveld geeft uw gemeente meer of minder uit? Deze benchmark wordt […]

Benchmark kapitaallasten G10-gemeenten

Een belangrijk deel van de gemeentelijke uitgaven betreffen investeringen, in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, bruggen of in de eigen IT.Om inzicht te krijgen in of een gemeente veel of weinig heeft geïnvesteerd kan gekeken worden naar de kapitaallasten, die omvatten de afschrijvingen en rentelasten. Deze benchmark vergelijkt de totale kapitaallasten en de kapitaallasten op specifieke taakvelden per […]

Gemeente in Beeld – Veiligheid

Sommige steden hebben te maken met relatief veel meer misdaden dan andere. Er zijn ook grote verschillen te ontdekken in het type misdrijven dat speelt in elke stad. It's Public heeft veiligheid in de tien grootste Nederlandse gemeenten onder de loep genomen en een overzicht gemaakt van de criminaliteitscijfers per gemeente. Criminaliteitscijfers per gemeente Deze […]

Gemeente in Beeld – Inkomensverdeling in de stad

De Nederlandse grote steden verschillen sterk als het gaat om het inkomensniveau van hun inwoners en de inkomensverdeling. In sommige steden is er een grote inkomensongelijkheid en zijn er veel erg rijke én erg arme inwoners, in andere steden liggen de inkomensgroepen dichter bij elkaar. Benchmark inkomensverschillen It's Public heeft de inkomensverschillen voor de 10 […]

It's Public special – Tweede Kamer verkiezingen 2021

KEY RACE ALERT: It's Public heeft de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezing in 2021 geanalyseerd per gemeente. Deze publicatie geeft antwoord op vragen als: Wat zijn de trends in stemgedrag per gemeentetype? Is Nederland linkser of rechtser gaan stemmen? Waar hebben de verschillende partijen in vergelijking met de verkiezingen in 2017 veel gewonnen of verloren? […]

Benchmark tekorten jeugdzorg – hoeveel komt jouw gemeente tekort?

Het landelijke tekort van €1,6-1,8 miljard in de jeugdzorg is nu bijna dagelijks in het nieuws. Steeds weer nieuwe krantenkoppen beschrijven dat nóg een gemeente een tekort heeft, maar hoe verhoudt het tekort in de ene gemeente zich tot dat in de andere? In deze benchmark tekorten jeugdzorg worden de tekorten in de jeugdzorg voor […]

Gemeente in Beeld

Gemeente in Beeld geeft je snel een toegankelijk overzicht van de belangrijkste feiten en ontwikkelingen in iedere gemeente. In deze mini-atlas worden de belangrijkste kerncijfers in acht thema’s gevisualiseerd. Zo vind je onder andere ontwikkelingen in demografie, krijg je inzicht in de inkomensverdeling en ben je op de hoogte van de lokale politieke situatie. Door […]