Oefencase lerarentekort

Ga je binnenkort solliciteren bij ons of één van onze collega adviesbureaus?  Of wil je gewoon een beeld krijgen hoe het is om een maatschappelijke uitdaging te ontrafelen? Onze oefencase 'het lerarentekort in de stad' helpt je op weg! De oefencase simuleert belangrijke onderdelen van ons werk als strategisch adviseur en is een voorbeeld van […]

Verbeter je project of beleid, begin (zelf) met een MKBA

Overheden en maatschappelijke organisaties maken beleid en initiëren projecten met een maatschappelijk doel. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) helpt de effecten op alle terreinen in beeld te brengen. Voor het goed (laten) uitvoeren van een MKBA is een aanzienlijke inspanning nodig. Bij kleinere projecten en beleid dat nog in de kinderschoenen staat, is dit niet altijd […]

Gemeentefondsmonitor

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De totale uitkering wordt vier keer per jaar bepaald bij de maartcirculaire, meicirculaire, meicirculaire en de septembercirculaire. De jaarlijkse gemeentefondsmonitor […]

Gemeentenamenopschoner

’s-Gravenhage, of gewoon Den Haag? Baarle-Nassua, Baarle Nassau of Baarle Nassau (ZH.)? Met de It's Public gemeentenamenstandaardisatietool zorg je ervoor dat je consistente gemeentenamen gebruikt in lijn met de officiële namen. De tool werkt in google sheets, klik op de link hieronder om hem direct te gebruiken.

Gemeente in Beeld – Veiligheid

Sommige steden hebben te maken met relatief veel meer misdaden dan andere. Er zijn ook grote verschillen te ontdekken in het type misdrijven dat speelt in elke stad. It's Public heeft veiligheid in de tien grootste Nederlandse gemeenten onder de loep genomen en een overzicht gemaakt van de criminaliteitscijfers per gemeente. Criminaliteitscijfers per gemeente Deze […]

Introductie It's Public

De missie en werkwijze van strategiekantoor It's Public compact beschreven. Om beter te begrijpen waarom wij gestart zijn en wat we precies doen.

Gemeente in Beeld

Gemeente in Beeld geeft je snel een toegankelijk overzicht van de belangrijkste feiten en ontwikkelingen in iedere gemeente. In deze mini-atlas worden de belangrijkste kerncijfers in acht thema’s gevisualiseerd. Zo vind je onder andere ontwikkelingen in demografie, krijg je inzicht in de inkomensverdeling en ben je op de hoogte van de lokale politieke situatie. Door […]

Training storytelling en slidewriting

Even belangrijk als de analyses en het onderzoek is de presentatie van je inzichten. Onze training storytelling en slidewriting leert je hoe je een boodschap het best kan overbrengen in PowerPoint. In deze training staan drie doelen centraal: 1) Je complete verhaal beknopt vertellen: hoe breng je je boodschap effectief over? 2) De kernboodschap naar […]