Samen met opdrachtgevers zorgen dat publieke middelen worden ingezet om (hun) maatschappelijke doelstellingen te behalen, dat is wat Jerien drijft. Vanuit zijn economische achtergrond richt hij zich er op dat dit op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze gebeurd. Hij werkte onder andere veel op de thema’s arbeidsmarkt, gezondheidzorg en de de digitale overheid voor zowel ministeries, gemeenten als andere publieke organisaties. Binnen die domeinen voerde hij vaak maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) en (beleids)evaluaties uit.

Jerien werkt sinds eind 2021 bij It's Public als senior adviseur. Hiervoor werkte hij bij onderzoeks- en adviesbureau Ecorys en in verschillende (financieel) economische functies bij diverse ministeries, deels als onderdeel van het Rijkstraineeship. Jerien studeerde International Economics & Business aan de Universiteit van Utrecht en werkte naast zijn studie bij de Economic Board Utrecht.