Gemeentefondsmonitor

Alle informatie en analyses over het gemeentefonds voor iedere gemeente

ID Type Naam Omvang Publicatiedatum Actie

De gemeentefondsmonitor

De gemeentefondsmonitor verzamelt de belangrijkste getallen van het gemeentefonds die relevant zijn als businesscontroler bij de gemeente.
Zo vind je tabellen met overzichten van X en Y. Ook is er een analyse gedaan die aangeeft hoe de kosten van A en B  zich tot elkaar verhouden.

Overige gemeentefonds publicaties

De gemeentefondsmonitor laat de laatste ontwikkelingen in het gemeentefonds zien. Naast de monitor publiceerde we eerder ook een algemene introductie en analyseerde we de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar.

Actualisatie gemeentefondsmonitor

De gemeentefondsmonitor wordt twee keer per jaar geactualiseerd na publicatie van de xxxcirculaire en de yyyycirculaire. We streven naar publicatie binnen een week na bekendmaking van de nieuwe circulaire. Klik hier om op de hoogte te blijven en een bericht te ontvangen wanneer de nieuwe gemeentefondsmonitor beschikbaar is.