Stappenplan aanvullend armoedebeleid voor gemeenten

Armoede is een groot en groeiend maatschappelijk probleem door inflatie en stijgende energieprijzen. Deze publicatie biedt gemeenten een simpel stappenplan om hun armoedebeleid tegen het licht te houden en te onderzoeken hoe ze meer inwoners kunnen helpen.

Gemeenten in de schulden: probleem of noodzaak?

Gemeenten investeren jaarlijks in wegen, bruggen, eigen huisvesting en schoolgebouwen. -Het onderscheidende aan investeringen is dat deze worden geactiveerd en over de looptijd worden afgeschreven. Ze komen dus velen jaren voor een stukje terug op de begroting, dit in tegenstelling tot reguliere uitgaven die in één keer zichtbaar zijn op de begroting. Door krapte in […]

De gemeentelijke eigen inkomsten vergeleken

Gemeenten bekostigen hun activiteiten door middel van rijksbijdragen (voornamelijk gemeentefonds), retributies (vergoedingen voor specifieke zaken) en eigen inkomsten. In deze publicatie worden de eigen inkomsten van alle gemeenten vergeleken. Belangrijkste conclusies: De inkomsten verschillen sterk per gemeente 64 gemeenten hebben minder dan €240 per inwoner aan eigen inkomsten, terwijl 70 gemeenten meer dan € 390 […]

Compensatie Woonplaatsbeginsel Jeugd te klein

Samen met de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt ook de financieringssystematiek aangepast. Om gemeenten te compenseren die hier een nadeel van ondervinden is er een compensatieregeling ontworpen. Echter, naar verwachting is deze regeling waarschijnlijk veel te klein. Daardoor zal de per gemeente aangevraagde compensatie niet volledig worden uitgekeerd. Dit blijkt uit analyse van de uitgaven […]

Oefencase lerarentekort

Ga je binnenkort solliciteren bij ons of één van onze collega adviesbureaus?  Of wil je gewoon een beeld krijgen hoe het is om een maatschappelijke uitdaging te ontrafelen? Onze oefencase 'het lerarentekort in de stad' helpt je op weg! De oefencase simuleert belangrijke onderdelen van ons werk als strategisch adviseur en is een voorbeeld van […]

OZB-heffing: Wat is de juiste manier om te vergelijken?

Gemeenten heffen onroerende zaakbelasting (OZB) om taken van gemeenten te kunnen bekostigen. Met 8% (jaarlijks zo'n 3 miljard) is OZB de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten. Sommige gemeenten zien verhoging van het OZB-tarief als een mogelijke oplossing voor de oplopende begrotingstekorten. In andere gemeenten maakt men zich juist zorgen om de toch al toenemende woonlasten […]

Benchmark gemeentefinanciën

In de It’s Public Benchmark Gemeentefinanciën worden de uitgaven voor iedere gemeentevergeleken met de ‘richtinggevende verdeling’ in het gemeentefonds. Hoewel gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij hun geld inzetten, geeft deze vergelijking toch een interessant inzicht in de politieke keuzes per gemeente. Aan welk taakveld geeft uw gemeente meer of minder uit? Deze benchmark wordt […]

Verbeter je project of beleid, begin (zelf) met een MKBA

Overheden en maatschappelijke organisaties maken beleid en initiëren projecten met een maatschappelijk doel. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) helpt de effecten op alle terreinen in beeld te brengen. Voor het goed (laten) uitvoeren van een MKBA is een aanzienlijke inspanning nodig. Bij kleinere projecten en beleid dat nog in de kinderschoenen staat, is dit niet altijd […]