Gemeentefondsmonitor

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De totale uitkering wordt vier keer per jaar bepaald bij de maartcirculaire, meicirculaire, meicirculaire en de septembercirculaire. De jaarlijkse gemeentefondsmonitor […]

Gemeentenamenopschoner

’s-Gravenhage, of gewoon Den Haag? Baarle-Nassua, Baarle Nassau of Baarle Nassau (ZH.)? Met de It's Public gemeentenamenstandaardisatietool zorg je ervoor dat je consistente gemeentenamen gebruikt in lijn met de officiële namen. De tool werkt in google sheets, klik op de link hieronder om hem direct te gebruiken.

COVID-19 maatregelen

Samen met de Open State Foundation ontwikkelde It's Public een tracker van gemeentelijke maatregelen rondom COVID-19. Bekijk op deze link de maatregelen die er per gemeente zijn genomen in de eerste maanden van de lockdown.