Voorbeeld van managementrapportage in het sociaal domein

Tijdig inzicht in de kostenontwikkeling en mogelijke kostenoverschrijding zijn essentieel om grip te houden op kosten in het sociaal domein. Als onderdeel van een breder project ontwikkelde It's Public dit voorbeeld van een managementrapportage sociaal domein. Dit format helpt bij het creëren van een overzicht van de belangrijkste financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. De rapportage is in […]

Word template

Download hier ons Word template inclusief een handige werkinstructie en een voorbeeld tabellenboek.