Compensatie Woonplaatsbeginsel Jeugd te klein

Samen met de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt ook de financieringssystematiek aangepast. Om gemeenten te compenseren die hier een nadeel van ondervinden is er een compensatieregeling ontworpen. Echter, naar verwachting is deze regeling waarschijnlijk veel te klein. Daardoor zal de per gemeente aangevraagde compensatie niet volledig worden uitgekeerd. Dit blijkt uit analyse van de uitgaven […]

Benchmark tekorten jeugdzorg – hoeveel komt jouw gemeente tekort?

Het landelijke tekort van €1,6-1,8 miljard in de jeugdzorg is nu bijna dagelijks in het nieuws. Steeds weer nieuwe krantenkoppen beschrijven dat nóg een gemeente een tekort heeft, maar hoe verhoudt het tekort in de ene gemeente zich tot dat in de andere? In deze benchmark tekorten jeugdzorg worden de tekorten in de jeugdzorg voor […]