Gemeenten in de schulden: probleem of noodzaak?

Gemeenten investeren jaarlijks in wegen, bruggen, eigen huisvesting en schoolgebouwen. -Het onderscheidende aan investeringen is dat deze worden geactiveerd en over de looptijd worden afgeschreven. Ze komen dus velen jaren voor een stukje terug op de begroting, dit in tegenstelling tot reguliere uitgaven die in één keer zichtbaar zijn op de begroting. Door krapte in […]

Compensatie Woonplaatsbeginsel Jeugd te klein

Samen met de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt ook de financieringssystematiek aangepast. Om gemeenten te compenseren die hier een nadeel van ondervinden is er een compensatieregeling ontworpen. Echter, naar verwachting is deze regeling waarschijnlijk veel te klein. Daardoor zal de per gemeente aangevraagde compensatie niet volledig worden uitgekeerd. Dit blijkt uit analyse van de uitgaven […]

Ontwikkeling van 10 jaar gemeentefonds

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een significant deel van hun begroting. Dit document verschaft inzicht in hoe de totale algemene uitkering zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de totale gemeentelijke werklast. In ons onderzoek wordt duidelijk dat tussen sinds 2011 de toename van het gemeentefonds is achtergebleven bij de toename van de werklast. Gemeenten zijn […]

Introductie werking gemeentefonds

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een significant deel van hun begroting. Deze publicatie geeft inzicht in de werking en verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Financiën jeugdzorg paradox: tegelijk meer én minder

De financiën van de jeugdzorg lijken soms wel een paradox. De coalitiepartijen van Rutte IV zeggen veel extra te budgetteren, maar oppositiepartijen klagen over een half miljard aan bezuinigingen. Gemeenten hebben het zelfs over anderhalf miljard bezuinigingen. Het gekke is: het klopt allemaal, maar dat is vooral afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt. Hoe […]

Benchmark kapitaallasten G10-gemeenten

Een belangrijk deel van de gemeentelijke uitgaven betreffen investeringen, in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, bruggen of in de eigen IT.Om inzicht te krijgen in of een gemeente veel of weinig heeft geïnvesteerd kan gekeken worden naar de kapitaallasten, die omvatten de afschrijvingen en rentelasten. Deze benchmark vergelijkt de totale kapitaallasten en de kapitaallasten op specifieke taakvelden per […]

Naar realiseerbare plannen voor de jeugdzorg

Landelijk is vastgesteld dat gemeenten €1,6 tot 1,8 miljard tekort komen op jeugdzorg en dat het Rijk dit moet compenseren. Het Rijk compenseert de tekorten echter niet volledig. Er worden (waarschijnlijk) voor meer dan € 1 miljard aan besparingsmaatregelen ingeboekt (tot 2028). Dit is een besparing van circa 17% op de jeugdzorg (!). It's Public […]

Warmtenetten: zes strategische vragen voor gemeenten

Nederland staat aan de vooravond van een warmtetransitie, waarin warmtenetten grootschalig zullen worden ingezet als vehikel voor een duurzame warmtevoorziening. It's Public helpt gemeenten bij het uitstippelen van een strategie voor de inzet van warmtenetten. Warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie Om de CO2-uitstoot omlaag te brengen is het belangrijk dat de warmtevraag […]

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Vanaf 2022 vindt een wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet plaats. Met deze wetswijziging zullen circa 20.000 jeugdigen onder voogdij en 18-plussers 'administratief' verhuizen naar een andere gemeente. It's Public heeft de nieuwe systematiek om budgetten te verdelen uitgelegd en de (financiële) effecten van deze wetswijziging ingeschat voor alle gemeenten. Het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt […]