CO2 uitstoot vervoer

Er is steeds meer aandacht voor de milieu-impact van verschillende vervoersvormen, maar een goede vergelijking is niet eenvoudig. Elektrische auto of trein? Vliegen of toch de auto? Met dit document proberen wij inzichtelijk te maken wat de uitstoot is van de verschillende vervoersvormen en welke factoren daarin een belangrijke rol spelen.

Het klimaatakkoord uitgelegd

Wil je echt snappen wat er in de overeenkomst tussen organisaties en bedrijven in 2019 is afgesproken om CO2-uitstoot terug te dringen? In deze publicatie wordt het Klimaatakkoord uitgelegd: we gaan in op de toename in CO2-uitstoot in Nederland de afgelopen jaren, de voorgestelde maatregelen in het Klimaatakkoord en het effect en de kosten van […]