Stappenplan aanvullend armoedebeleid voor gemeenten

Armoede is een groot en groeiend maatschappelijk probleem door inflatie en stijgende energieprijzen. Deze publicatie biedt gemeenten een simpel stappenplan om hun armoedebeleid tegen het licht te houden en te onderzoeken hoe ze meer inwoners kunnen helpen.

De gemeentelijke eigen inkomsten vergeleken

Gemeenten bekostigen hun activiteiten door middel van rijksbijdragen (voornamelijk gemeentefonds), retributies (vergoedingen voor specifieke zaken) en eigen inkomsten. In deze publicatie worden de eigen inkomsten van alle gemeenten vergeleken. Belangrijkste conclusies: De inkomsten verschillen sterk per gemeente 64 gemeenten hebben minder dan €240 per inwoner aan eigen inkomsten, terwijl 70 gemeenten meer dan € 390 […]

OZB-heffing: Wat is de juiste manier om te vergelijken?

Gemeenten heffen onroerende zaakbelasting (OZB) om taken van gemeenten te kunnen bekostigen. Met 8% (jaarlijks zo'n 3 miljard) is OZB de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten. Sommige gemeenten zien verhoging van het OZB-tarief als een mogelijke oplossing voor de oplopende begrotingstekorten. In andere gemeenten maakt men zich juist zorgen om de toch al toenemende woonlasten […]

Benchmark gemeentefinanciën

In de It’s Public Benchmark Gemeentefinanciën worden de uitgaven voor iedere gemeentevergeleken met de ‘richtinggevende verdeling’ in het gemeentefonds. Hoewel gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij hun geld inzetten, geeft deze vergelijking toch een interessant inzicht in de politieke keuzes per gemeente. Aan welk taakveld geeft uw gemeente meer of minder uit? Deze benchmark wordt […]

Ontwikkeling van 10 jaar gemeentefonds

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een significant deel van hun begroting. Dit document verschaft inzicht in hoe de totale algemene uitkering zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de totale gemeentelijke werklast. In ons onderzoek wordt duidelijk dat tussen sinds 2011 de toename van het gemeentefonds is achtergebleven bij de toename van de werklast. Gemeenten zijn […]

Introductie werking gemeentefonds

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een significant deel van hun begroting. Deze publicatie geeft inzicht in de werking en verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Gemeentefondsmonitor

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De totale uitkering wordt vier keer per jaar bepaald bij de maartcirculaire, meicirculaire, meicirculaire en de septembercirculaire. De jaarlijkse gemeentefondsmonitor […]

Gemeente in Beeld

Gemeente in Beeld geeft je snel een toegankelijk overzicht van de belangrijkste feiten en ontwikkelingen in iedere gemeente. In deze mini-atlas worden de belangrijkste kerncijfers in acht thema’s gevisualiseerd. Zo vind je onder andere ontwikkelingen in demografie, krijg je inzicht in de inkomensverdeling en ben je op de hoogte van de lokale politieke situatie. Door […]

COVID-19 maatregelen

Samen met de Open State Foundation ontwikkelde It's Public een tracker van gemeentelijke maatregelen rondom COVID-19. Bekijk op deze link de maatregelen die er per gemeente zijn genomen in de eerste maanden van de lockdown.