Verbeter je project of beleid, begin (zelf) met een MKBA

Overheden en maatschappelijke organisaties maken beleid en initiëren projecten met een maatschappelijk doel. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) helpt de effecten op alle terreinen in beeld te brengen. Voor het goed (laten) uitvoeren van een MKBA is een aanzienlijke inspanning nodig. Bij kleinere projecten en beleid dat nog in de kinderschoenen staat, is dit niet altijd […]

Business case – Voorbeelden voor de publieke sector

Steeds vaker wordt in de publieke sector een business case opgesteld om mogelijke projecten door te rekenen. De publieke business case en/of de MKBA zijn hiervoor de juiste instrumenten. Maar waar bestaat een business case uit en hoe stel je deze op? In dit document leggen we de basis van een goede business case uit. […]

Grip op het sociaal domein – Prognose van openeinderegelingen

Uitgaven aan openeinderegelingen (Jeugdwet, WMO en de Participatiewet) in het sociaal domein zijn lastig te voorspellen. Om grip te houden op de kosten in het sociaal domein is het belangrijk om een zo correct mogelijke prognose te maken en deze regelmatig te actualiseren. It's Public ontwikkelde een pragmatische forecastmethodiek om tot een gefundeerde voorspelling te […]

Portfoliomanagement in de publieke sector

Gemeenten moeten op verschillende thema’s ingrijpende financiële keuzes maken om tekorten op te vangen. Fundamentele discussie over het heralloceren van budgetten zijn hierbij wenselijker dan de vaak gebruikte kaasschaafmethode. Een manier om deze kaasschaaf te voorkomen is het voeren van goed portfoliomanagement. Met behulp van portfoliomanagement ontstaat een gestructureerd overzicht van gemeentelijke inzet, effecten van […]