Publiek

Bron: Edwin Andrad

Rechten:

Strategisch advies voor de publieke sector

Strategisch advies

Wij ondersteunen bij het uitdenken en kiezen van strategische richtingen. Wij maken relevante informatie inzichtelijk, denken kosten en gevolgen door voor verschillende betrokkenen en begeleiden de besluitvorming.

Datagedreven

Wij geloven dat een goed begrip van de situatie noodzakelijk is om strategische keuzes te kunnen makenOns advies is daarom altijd gebaseerd op feiten. We werken datagedreven en halen ook veel inzichten uit gesprekken met betrokkenen.

Open source en transparant

Onze projecten worden gefinancierd met publiek geld en daarom vinden wij dat onze aanpak en inzichten van iedereen zijn. It's Public deelt de methodiek en uitkomsten van het werk. Daarnaast zijn wij transparant over onze manier van werken en beloning.

Over ons werk

It's Public voelt zich thuis in alle gebieden van het publieke domein. We werken direct voor de overheid bij gemeenten, provincies en het rijk, maar ook voor andere organisaties die werken aan de publieke zaak. Bekijk meer projectvoorbeelden onder ons werk of doorzoek alle publicaties bij materialen

Benchmarks
Financiën
Overig
Ruimte & Duurzaamheid
Sociaal domein
Benchmark gemeentefinanciën

Benchmark gemeentefinanciën

We onderzochten de inkomsten en uitgaven per gemeente om tot een landelijk vergelijk te komen. Hiermee kunnen gemeenten een eerste beeld krijgen over waar ze veel of weinig aan uitgeven.

Benchmark tekorten jeugdzorg

Benchmark tekorten jeugdzorg

It’s Public maakten de tekorten voor jeugdzorg per gemeente inzichtelijk; hieruit bleken grote onderlinge verschillen.

Benchmark OZB-heffing

Benchmark OZB-heffing

Wij onderzochten hoe OZB tarieven tussen gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. Wat is hoog en laag?

Het gemeentefonds inzichtelijk

Het gemeentefonds inzichtelijk

Het gemeentefonds is de belangrijkste bron inkomsten voor gemeenten. Wij ontwikkelden een (benchmark)analyse van uitkeringen en ontwikkelingen per cluster.

Inzicht in investeringen

Inzicht in investeringen

Structureren en opzetten van proces voor meerjarige investeringsplanning van een grote gemeente inclusief inzicht in de financiële implicaties. 

Hervormen en besparen

Hervormen en besparen

Wij onderzochten welke besparingen mogelijk zijn binnen een gemeente en keken naar de effectiviteit van deze maatregelen. Dit diende als input voor de begrotingsgesprekken.

Arbeidsmarktstudie

Arbeidsmarktstudie

Wij brachten de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt vlak na COVID in beeld om uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt in beeld te krijgen.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Op basis van recent verleden en voorspellingen modelleerden wij de ontwikkeling van de behoefte aan huisvesting voor kwetsbare doelgroepen binnen de gemeente. 

Toekomstbestendig doelgroepenvervoer

Toekomstbestendig doelgroepenvervoer

It’s Public ontwikkelde scenario’s ten aanzien van doelgroepenvervoer; welke opties hebben gemeenten om dit in de toekomst te realiseren?

Uitbreiding infrastructuur

Uitbreiding infrastructuur

Voor het metronetwerk van Amsterdam berekenden wij verschillende varianten van mogelijke infrastructurele uitbreiding.

Duurzaamheidsmonitor

Duurzaamheidsmonitor

Wij brachten voor een gemeente duurzaamheidsdoelstellingen in beeld en kwantificeerden de beleidsmaatregelen om te bepalen of het doel gehaald wordt.

Warmtenetten

Warmtenetten

Voor gemeenten maakten wij inzichtelijk op welke manier lokale governance ingericht kan worden in relatie tot de warmtetransitie.

Handelingsperspectieven lerarentekort

Handelingsperspectieven lerarentekort

Wij schreven mee aan noodplannen voor het lerarentekort in drie steden en ontwikkelden een centrale meetmethodiek om het lerarentekort in kaart te brengen.

Begeleiden inkoop jeugdzorg

Begeleiden inkoop jeugdzorg

It’s Public onderzocht de meeste geschikte manieren om jeugdhulp te contracteren en reële prijzen te bepalen voor specialistische jeugdhulp.

Optimaliseren inzet bij werk & inkomen

Optimaliseren inzet bij werk & inkomen

De bijstand verschilt per gemeente. It's Public maakte de keuzes inzichtelijk die gemaakt kunnen worden bij het begeleiden van mensen naar een baan.

Opdrachtgevers

Het team

Tom van Mierlo https://www.itspublic.nl/wp-content/uploads/2022/10/Tom_cropped.png

Tom van Mierlo

Adviseur

Door deelname aan de Nationale Denktank kwam Tom er achter hoe waardevol en uitdagend advieswerk kan zijn Hij wil gelaagde...

Jan Willem Moesker https://www.itspublic.nl/wp-content/uploads/2022/10/Jan-Willem_cropped.png

Jan Willem Moesker

Adviseur

Tijdens zijn studie Filosofie en Maatschappij heeft Jan Willem zich verdiept in uiteenlopende maatschappelijke problemen...

Jerien den Blanken https://www.itspublic.nl/wp-content/uploads/2022/10/Jerien.png

Jerien den Blanken

Adviseur

Samen met opdrachtgevers zorgen dat publieke middelen worden ingezet om (hun) maatschappelijke doelstellingen te behalen, dat is...

Bas Verviers https://www.itspublic.nl/wp-content/uploads/2022/10/Bas_cropped.png

Bas Verviers

Adviseur

Als strategisch adviseur bij It’s Public weet Bas zijn maatschappelijke drive en enthousiasme voor ‘complexe puzzels’ te...

Thijs Jacobs https://www.itspublic.nl/wp-content/uploads/2022/10/Thijs_cropped.png

Thijs Jacobs

Adviseur

Als wiskundige is Thijs gewend om zich vast te bijten in complexe en abstracte problemen Als stagiair bij Netbeheerder Alliander...

Hugo den Breejen https://www.itspublic.nl/wp-content/uploads/2022/10/Hugo_cropped.png

Hugo den Breejen

Adviseur / oprichter

Met een brede interesse om (bijna) alles wat in de krant staat te willen snappen én een voorliefde om inhoud & cijfers te...

Kees van der Meeren https://www.itspublic.nl/wp-content/uploads/2022/10/Kees_cropped.png

Kees van der Meeren

Adviseur / oprichter

Na ongeveer 10 jaar werken in de wereld van advies en start-ups realiseerde Kees zich dat het werk dat hij zocht nog niet bestond...