it's public

strategie en innovatie voor de publieke zaak

Loading

Samen werken aan een betere maatschappij

De overheid verbeteren en complexe maatschappelijke problemen aanpakken. Dat is waar we naar streven in ieder project. Daarom richten wij ons op strategisch advies aan verschillende overheden.

Strategisch advies

Wij ondersteunen bij het uitdenken en kiezen van een strategische richting. Wij maken relevante informatie inzichtelijk, denken kosten en gevolgen door voor verschillende betrokkenen en begeleiden de besluitvorming.

Datagedreven

Ons advies is altijd gebaseerd op (kwantitatieve) analyses. We rekenen trends en scenario’s door en verzamelen bestaande en nieuwe data. Wij geloven dat het maken van een juiste strategische keuze een goed feitelijk begrip van de situatie vereist.

Open source en transparant

Onze projecten worden gefinancierd met publiek geld en daarom vinden wij dat onze aanpak en inzichten van iedereen zijn. it’s public deelt de methodiek en uitkomsten van het werk. Daarnaast zijn wij transparant over onze manier van werken en beloning.

Projecten

it’s public voelt zich thuis in alle gebieden van het publieke domein. We werken direct voor de overheid bij gemeenten, provincies en het rijk, maar ook voor andere organisaties die werken aan de publieke zaak.

Meer weten over een specifiek project, kijk dan bij onze materialen.

Financiën
Jeugd
Onderwijs
Ruimte & Economie
Verdeelmodellen
Werk & Inkomen
Zorg
Begeleiden voorjaarsnotaproces

Begeleiden voorjaarsnotaproces

In nauwe samenwerking met business controllers heeft it’s public meegeholpen aan de voorbereiding van de voorjaarsnota door beleidskeuzes inzichtelijk te maken.

Inzichtelijk maken uitgaven van gemeente

Inzichtelijk maken uitgaven van gemeente

Ter voorbereiding van de college-onderhandelingen heeft it’s public belangrijke kostenposten en complexe reserve- en bestemmingsfondsen inzichtelijk gemaakt.

Impactraming COVID-19

Impactraming COVID-19

De COVID-19 crisis had direct significante impact op alle gemeenten. it’s public raamde voor het ruimtelijk domein de gevolgen onder verschillende scenario’s.

Begeleiden inkoop jeugdzorg

Begeleiden inkoop jeugdzorg

it’s public onderzocht de meeste geschikte manieren om jeugdhulp te contracteren en reële prijzen te bepalen voor specialistische jeugdhulp.

Onderwijsstrategie

Onderwijsstrategie

Voor de afdeling onderwijs herijkten wij strategieën op basis van analyses van externe ontwikkelingen, huidige programma’s en ambities van het college.

Handelingsperspectieven lerarentekort

Handelingsperspectieven lerarentekort

Wij schreven mee aan noodplannen voor het lerarentekort in drie steden en ontwikkelden een centrale meetmethodiek om het lerarentekort in kaart te brengen.

Leerlingvervoer vergeleken

Leerlingvervoer vergeleken

In verband met de stijgende kosten voor leerlingenvervoer, onderzocht it’s public de oorzaken en mogelijkheden om de kosten omlaag te brengen.

Uitbreiding infrastructuur

Uitbreiding infrastructuur

Voor het metronetwerk van Amsterdam berekenden wij verschillende varianten van mogelijke infrastructurele uitbreiding.

Vastgoed in kaart

Vastgoed in kaart

In een analyse van de gemeentelijke vastgoedportefeuille onderzocht it’s public de kostendekkendheid en handelingsperspectieven.

Het gemeentefonds inzichtelijk

Het gemeentefonds inzichtelijk

Het gemeentefonds is de belangrijkste bron inkomsten voor gemeenten. Wij ontwikkelden een (benchmark) analyse van uitkeringen en ontwikkelingen per cluster.

Verdeelmodellen toepassen

Verdeelmodellen toepassen

Doorvertaling van landelijke verdeelmodellen naar stadsdelen om objectiever binnen de gemeente te verdelen.

Bekostiging onderwijs

Bekostiging onderwijs

it’s public bracht de complexiteit en effecten van verschillende financieringsmethodieken van het primair onderwijs in kaart.

Optimaliseren inzet bij werk & inkomen

Optimaliseren inzet bij werk & inkomen

De bijstand verschilt per gemeente. it’s public maakte de keuzes inzichtelijk die gemaakt kunnen worden bij het begeleiden van mensen naar een baan.

Verbeteren zorginkoop

Verbeteren zorginkoop

Na een vergelijkend onderzoek naar de opzet van zorginkoop in acht grote gemeenten formuleerde it’s public een nieuwe inkoopstrategie.

Het team

Hugo den Breejen

Hugo den Breejen

Adviseur / oprichter

Met een brede interesse om (bijna) alles wat in de krant staat te willen snappen én een voorliefde om inhoud & cijfers te...

Daphne Dijkman

Daphne Dijkman

Adviseur

Tijdens haar studie liep Daphne stage bij verschillende NGO's en in de advocatuur, maar gaandeweg kwam ze erachter dat ze het...

Jan Willem Moesker

Jan Willem Moesker

Adviseur

Tijdens zijn studie Filosofie en Maatschappij heeft Jan Willem zich verdiept in uiteenlopende maatschappelijke problemen...

Steven Jonker

Steven Jonker

Adviseur / oprichter

Veel verschillende werelden zien was in eerste instantie Steven's missie en leidde hem onder andere tot ervaringen bij een...

Kees van der Meeren

Kees van der Meeren

Adviseur / oprichter

Na ongeveer 10 jaar werken in de wereld van advies en start-ups realiseerde Kees zich dat het werk dat hij zocht nog niet bestond...

Eva Nivard

Eva Nivard

Adviseur

Tijdens haar studiejaren heeft Eva zich als student geschiedenis verdiept in  controversiële historische thema's, terwijl...

Lianne Dekker

Lianne Dekker

Adviseur

Met een brede achtergrond, veel idealen en een drive om zich in te zetten voor de publieke sector rondde Lianne haar studie af Na...